AŠ❤FOTO svetainės naudojimo sąlygos

Toliau nurodytos naudojimosi sąlygos (toliau - Taisyklės) reglamentuoja sutartinius įsipareigojimus tarp visų interneto svetainės www.asmylfoto.lt (toliau - MYLIU FOTO) vartotojų ir paslaugų teikėjo UAB„Copy Pro“ (toliau - Vartotojai) (toliau - Vartotojai). tekstas yra Tiekėjas), įmonės kodas 302539490, PVM mokėtojo numeris LT100005611519; registruotas adresas - Gedimino pr. 33, LT-01104 Vilnius (toliau - Tiekėjas).

Prieš pradėdamas naudotis svetainės paslaugomis, Vartotojas patvirtina perskaitęs AŠ♥FOTO Naudojimo sąlygas. Taisyklės tampa privalomos visiems vartotojams, kurie patvirtino Taisyklių sąlygas, taip įsipareigodami naudotis svetaine pagal nurodytas Taisykles.

Naudojimo sąlygos gali būti bet kada pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Visada bus prieinama dabartinė sąlygų versija www.asmylfoto.lt

1. Aptarnavimas
Vartotojui, kuris yra įregistruotas AŠ♥FOTO, priskiriama Vartotojo sąskaita, kurioje Vartotojas įkelia savo skaitmenines nuotraukas, saugo jas savo sąskaitoje ir naudojasi Paslaugų teikėjo paruoštais šablonais AŠ♥FOTO, kad sukurtų specialius, personalizuotus. nuotraukų kortelės, kurias galite papildyti savo individualiais komentarais.

Paslaugų teikėjas pateikia vartotojo sukurto produkto atspaudą ir įrišimą, naudodamas Paslaugų teikėjo medžiagas (popierinius, fotoknygų viršelius, spiralę), kurių specifikaciją galima rasti tinklalapyje pagal atitinkamos paslaugos aprašymą.

2. Naudojimasis paslaugomis
Kiekvienas vartotojas privalo registruotis AŠ♥FOTO tinklalapyje su savo vardu ir pavarde, aktyviu el. Pašto adresu, gyvenamosios vietos adresu ir telefonu, kad būtų užtikrintas užsakymo pristatymas vartotojo prašymu. Vartotojas turi pateikti teisingą ir aiškią informaciją.

Vartotojo abonementas sukuriamas priskiriant Vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie siunčiami Vartotojui Vartotojo nurodytu el. Pašto adresu.

Įvedę savo vartotojo vardą ir slaptažodį, suaktyvinę mygtuką „Prisijungti prie sistemos“, galėsite naudotis savo vartotojo abonementu ir AŠ♥FOTO paslaugomis - įkelkite asmenines skaitmenines nuotraukas, 3 mėnesius laikykite jas savo paskyroje, sukurkite produktus, pritaikytus jūsų pačių nuotraukoms ir tekstams.

Vartotojas yra atsakingas už gauto vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą.

Paslaugų teikėjas neatsako už skaitmeninių vaizdų, įdėtų į AŠ♥FOTO abonementą, turinį, kilmę, autorių teises ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus ir yra tik vartotojo atsakomybė.

Vartotojas privalo užtikrinti, kad įkelti vaizdai atitiktų galiojančius įstatymus, ypač susijusius su pornografija, smurtu, pedofilija ir intelektinės nuosavybės teisėmis.

Vartotojas įsipareigoja padengti bet kokias nuostolius, įskaitant baudas, kurie gali kilti bet kuriam AŠ♥FOTO asmeniui, atsisiųsdamas ir paskelbdamas atvaizdus, ​​pažeidžiančius šias Sąlygas, taikomus įstatymus, ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą per savo AŠ♥FOTO paskyrą, kurią Vartotojas turi atsakingas.

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pranešti apie visus aukščiau išvardytų įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atsisakyti skelbti skaitmeninius vaizdus nenurodydamas atsisakymo priežasčių ir uždaryti Vartotojo sąskaitą ištrindamas jos turinį.

3. Kaip pateikti užsakymą
Užsakymas pateikiamas AŠ♥FOTO svetainėje per Vartotojo abonementą.

Vartotojas taip pat gali pateikti užsakymą asmeniškai apsilankęs Paslaugų teikėjo patalpose - Gedimino pr. 33 ir Pylimo g. 22D, Vilniuje, užpildydamas Užsakymo formą.

Vartotojas įkelia savo skaitmeninius paveikslėlius ir sukuria asmeniniams poreikiams pritaikytus nuotraukų gaminius - nuotraukų knygas, kalendorius ir nuotraukų korteles su savo nuotraukomis, tekstais ir apmoka užsakymą svetainėje AŠ♥FOTO

Turite klausimų dėl užsakymo? Susisiekite nurodytais kontaktais, skiltyje „Kontaktai“.

4. Pagaminimo terminai
Užsakymas svetainėje AŠ♥FOTO prasideda gavus mokėjimo patvirtinimą. Pagaminimas trunka 2-3 dienas.

5. Vartotojo prisijungimo turinys
Vartotojui skiriama 2 GB vietos. Paskyroje Vartotojas gali įkelti ir saugoti savo skaitmenines nuotraukas naudodamasis Paslaugų teikėjo paruoštais šablonais AŠ♥FOTO, kad sukurtų ir saugotų asmeniniams poreikiams pritaikytas nuotraukų knygas, kalendorius, nuotraukų korteles..

Vartotojo prisijungimas nėra skirtas nuolatiniam vartotojo skaitmeninių vaizdų saugojimui. Projekte naudojamų vaizdų originalus ar kopijas Vartotojas turi saugoti savo asmeninių duomenų saugojimo sistemoje. AŠ♥FOTO neatsako už jokius Vartotojo sąskaitos praradimus.

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę uždaryti Vartotojo sąskaitą ir ištrinti jos turinį, jei tai prieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams.

AŠ♥FOTO vartotojo prisijungimo turinys saugomas 3 mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, paslaugų teikėjas turi teisę ištrinti visą ar dalį sąskaitos, saugomos virš nurodyto trijų mėnesių laikotarpio.

6. Privatumas
Vartotojo asmeniniai duomenys, kurie tapo žinomi dėl Vartotojo registracijos, yra būtini užsakymui įvykdyti, užsakymui pristatyti, atsiskaitymo dokumentams paruošti, todėl Paslaugų teikėjas pasilieka teisę naudoti ir tvarkyti Vartotojo asmeninę informaciją.

Vartotojo pateikiami asmeniniai duomenys bus naudojami kuriant Paslaugų teikėjų duomenų bazę, kur bus siunčiamas Užsakymas Vartotojui, siekiant informuoti apie užsakymo eigą ir galimas problemas, informuoti apie naujas AŠ♥FOTO paslaugas ir naujienas.

Sutikdamas su Naudojimo sąlygomis, Vartotojas sutinka gauti informaciją apie AŠ♥FOTO. Vartotojas gali nuspręsti bet kuriuo metu nutraukti tokios informacijos gavimą spustelėdamas el. Laiške pateiktą nuorodą.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti Vartotojo asmeninių duomenų privatumą ir apsaugą, jų neatskleisdamas ir neperduodamas.

7. Intelektinė nuosavybė
Vartotojo pateiktos skaitmeninės nuotraukos išlieka Vartotojo nuosavybė. 
Sutikdamas su šiomis sąlygomis, Vartotojas pareiškia, kad yra gerbiamos visos intelektinės nuosavybės teisės, įkeliant į savo profilį pasirinktą skaitmeninę nuotrauką.

8. Atsakomybė
AŠ♥FOTO svetainės Naudotojai žino, kad naudojasi AŠ♥FOTO paslaugomis ir naudojasi jomis savo noru.

Paslaugų teikėjas neatsako už jokius Vartotojo ar trečiųjų asmenų nuostolius (finansinius, negautą pelną, bet kokius nuostolius ir pan.), kuriuos Vartotojas patyrė per Svetainę.

Paslaugų teikėjas neatsako už jokį Vartotojo nesugebėjimą prisijungti prie Svetainės ar bet kokius Nuorodos nutraukimus, ypač už nuostolius, patirtus dėl netinkamo Svetainės veikimo; dėl klaidų perduodant duomenis; dėl duomenų perdavimo greičio; Įkeliant duomenis, nuoroda nutrūksta dėl duomenų praradimo ar transformacijos; dėl virusų, neatsižvelgiant į jų kilmę, dėl neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų; galimybė prisijungti prie visos AŠ♥FOTO svetainės.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas, kad Paslauga būtų prieinama bet kuriuo metu, kad AŠ♥FOTO vartotojai būtų informuojami apie bet kokius prisijungimo sutrikimus ir jų trukmę.

AŠ♥FOTO neatsako už duomenų praradimą ir (arba) žalą. Vartotojas privalo saugoti įkeltų skaitmeninių nuotraukų, failų originalus ar kopijas asmeniniuose kompiuteriuose ar kitose laikmenose.

Jei paveikslėliai ar kiti duomenys pateikiami diske (CD), Paslaugų teikėjas pažeistą CD matricą pakeičia visiškai nauja, tuščia matrica, lygiaverte reikšme, jei pažeista CD matrica.

Naudotojų patogumui pateikiamos nuorodos į kitas ES interneto svetaines AŠ♥FOTO neatsako už šių svetainių turinį.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakymas sudaromas Vartotojo užsakymu, jis nėra pakeičiamas, Vartotojas neturi teisės atsisakyti užsakymo (LR 2002 m. Gegužės 28 d. Kabineto nutarimo Nr. 207 15 punktas).

Vartotojas turi teisę reikalauti pinigų sumos, sumokėtos už konkretų Užsakymą, arba pakeisti Pavedimą kitu Pavedimu arba sumažinti kainą, jei Pavedimas padarytas pažeidžiant sutarties sąlygas.

Jei Paslaugų teikėjas negali įvykdyti Užsakymo, Paslaugų teikėjas per 30 dienų sumą grąžina, kuri pervedama į Vartotojo banko sąskaitą, kurią Naudotojas naudoja mokėjimams su AŠ♥FOTO.

Paslaugų teikėjas yra pasirengęs vykdyti bet kokias AŠ♥FOTO svetainėje siūlomas paslaugas, kaip nurodo Vartotojo. Tuo atveju, jei ES konkretaus PHOTO produkto ar konkrečios žaliavos sandėlyje nėra, AŠ♥FOTO įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo susisiekti su vartotoju telefonu arba elektroniniu paštu ir pranešti, kada produktą ar žaliavą bus įsigyti, arba pasiūlyti alternatyvą ar grąžinti Vartotojui už Užsakymus sumokėtą mokestį.

9. Kaina
Registracija, nuotraukų ir projekto saugojimas yra nemokami.

Paslaugos kaina nurodyta AŠ♥FOTO, atitinkamos paslaugos kataloge. Kainos nurodytos eurais (EUR) ir su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Siuntimo išlaidos neįskaičiuotos į paslaugos kainą. Siuntimo kaina yra nurodoma svetainės „Pristatymo sąlygos“ kataloge. Kainos nurodytos eurais (EUR) su PVM.

Užsakymą nemokamai galima atsiimti Gedimino pr. 33 ir Pylimo g. 22D, Vilnius.

10. Užsakymo pristatymas
Savo užsakymą galite gauti dviem būdais:
1. Vartotojas asmeniškai arba jo atstovas - Gedimino pr. 33 ir Pylimo g. 22, Vilniuje, nurodant užsakymo ir sąskaitos faktūros numerį.
2. Kurjeriu vartotojo nurodytu pristatymo adresu.

Pristatymo paslaugos darbo dienomis teikiamos per išorinį pristatymo tiekėją.

Užsakymo pristatymo laikas apskaičiuojamas atsižvelgiant į užsakymo vykdymo laiką, pristatymo būdą ir adresą, kurį vartotojas nurodė pateikdamas užsakymą. Užsakymo pristatymo kaina nustatoma pagal vietovę, kurioje yra pristatymo adresas.

Pristatymo paslaugos kainos nurodytos eurais (EUR), įskaitant PVM, atitinkamos paslaugos kataloge. 

Užsakymas vartotojui turi būti pristatytas per 6 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, t. Y. Nuo apmokėjimo patvirtinimo.

Užsakymo pristatymo terminas gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas neturi konkretaus produkto sandėlyje, dėl nenugalimos jėgos arba dėl trečiosios šalies (pvz., Siuntėjo) kaltės. 

Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku informuotų Vartotoją. 

Pasirinkdamas Užsakymo pristatymą, Vartotojas turi nurodyti tikslų ir esamą Užsakymo pristatymo adresą. Tuo atveju, kai nepavyksta rasti pristatymo adreso ir nepavyksta susisiekti su gavėju, Paslaugų teikėjas neatsako už nepristatytą užsakymą. 

Vartotojas padengia visas išlaidas, susijusias su Užsakymo grąžinimu Vartotojui. Vartotojas privalo atidaryti siuntą gavęs užsakymą, ją apžiūrėti ir, jei siunta yra nekokybiška, nedelsdamas pažymėti siuntos pristatymo patvirtinimą, surašyti aktą 2 (dviem) egzemplioriais, pasirašytais gavėjo ir tiekėjo, vienas egzempliorius liko pas tiekėją. Jei gavus tokį pranešimą negaunama, Užsakymas laikomas pristatytu be žalos. 

Jei vartotojas negavo užsakymo per 14 dienų nuo nurodytos pristatymo datos, jis išsiunčia AŠ♥FOTO el. Laišką, nurodydamas užsakymo numerį.

11. Mokėjimai
Yra 2 būdai, kaip atsiskaityti už užsakymus: 
1. asmeniškai, grynaisiais pinigais, jei Vartotojas asmeniškai pateikė užsakymą „Copy Pro“ (Gedimino pr. 33 arba Pylimo g. 22D, Vilnius), užpildydamas užsakymo formą; 
2. išimtinai ir tik su mokėjimo kortelėmis („Visa“, „MasterCard“, „VisaElectron“ ir „Maestro“), jei užsakymas pateiktas AŠ♥FOTO

12. Vartotojo profilio uždarymas
AŠ♥FOTO pasilieka teisę uždaryti Vartotojo profilį, jei Vartotojas pažeidžia šias Taisykles panaikindamas Vartotojo vardą ir slaptažodį, išduotus registracijos metu.

13. Pasiūlymai ir pretenzijos
Jei Vartotojas sužino apie kitų AŠ♥FOTO taisyklių pažeidimus, padarytus kitų Vartotojų, arba jei Vartotojas nori informuoti, pareikšti pretenzijas, pateikti rekomendacijas dėl AŠ♥FOTO, siūlome straipsnius. 
Jei norite uždaryti savo vartotojo profilį, siųskite prašymą šiuo el. Pašto adresu: info@asmylfoto.lt

14. Ginčų sprendimo tvarka
Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklių ir sąlygų, tarp AŠ♥FOTO ir Vartotojo, turi būti išspręsti derybomis. Jei ginčų neįmanoma išspręsti derybomis, jie turi būti išspręsti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.